DTS-BAHAR ’18

DTS-BAHAR ’18

Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu – Spring’18

(ID403 – Collaborative Design)

 Bahar 2017-2018 döneminde gerçekleştirilen Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunda farklı disiplinlerden gelen lisans-lisansüstü öğrencilerden oluşan karma ekipler çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı firmalar tarafından ortaya konan problem alanlarına yenilikçi bir bakış açısıyla çözüm önerileri üretti. DTS-Spring’18 tasarım süreçleri, tasarım odaklı düşünme yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilen atölye çalışmaları, seminerler ve farklı bölümlerden öğretim elemanlarının deneyim-bilgi paylaşımlarıyla birlikte yürütüldü.

ANOTHER DESIGN

Ala Haj Taleb – Başar Kütükçü – Gözdenur Çetin – Mehtap Yurdakul – Ömer Erencan Dural – Serkan Yaman

 

  İçecek dolaplarının harcadığı enerjinin büyük bir kısmı, dolabın iç sıcaklığına bağlı olarak çalışan motordan kaynaklanmaktadır. Projede içecek dolaplarının içindekileri soğutmak için harcanan enerjinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Bundan yola çıkarak, dolabın kapağı açıldığında soğuk hava kaçışını engelleyen ve motor çalışma sıklığını düşürerek enerjiden tasarruf etmeyi amaçlayan bir enerji tasarrufu kiti sunulmuştur.   

 

LIGNUM

Barış Özünlü – Başak Çakmak – Erçetin Kuyucu – Mehmet Emin Binici – Tuba Önder

 

  Ağaç elektrik direklerinin dış etkenlere maruz kalarak sağlamlıklarını yitirdiği ve kırıldığı tespit edilmiştir. Zarar görmüşlüğü ölçmeyi ve sağlamlaştırmayı hedef alan Lignum grubu, sağlamlığı ölçen bir cihaz ve sağlamlaştırmayı destekleyen bir ürün tasarımı sunmuştur. Herkesin kullanabileceği cihaz ile ağaç direklerin sağlamlığı ölçülürken, ölçülen direk çürükse yeni bir direk takmaktansa sağlamlığını arttırmak için tasarlanan destek ürün kullanımı önerilmiştir.  

 

MIGHTY HANDS

Barış Altun – Çağrı Eser – Gözde Yiğit – Kübra Kutlu – Nihal Öztürk – Şule Cengiz

 

  MightyHands grubu, sosyal etki yaratmak amacıyla yaşlı yetişkinlere odaklanmıştır. Yaşlıların aktivite azlığı ve fiziksel kısıtlamaları kaliteli zaman eksikliğine sebep olmaktadır. Bu sebeple akıllı bir çiçek ve bu çiçekle bilgi alışverişi yapabilen bir oyun parkı projesi üretilmiştir. Projenin amacı, sosyalleşmek isteyen yaşlıları monoton yaşam tarzından çıkarıp genç ve çocuklar ile bu oyun parkında bir araya getirmek ve karşılıklı fayda ortamı sağlamaktır.  

 

RENEOPTERYX

Denge Uzel – Dilan Can Yıldırım – Melike Benan Altay – Selin Karan – Tugay Karakaya – Usama Khatri

 

   Reneopteryx, ulusal anlamda çok büyük bir problem olan enerji üretimine rüzgar türbinlerinin optimizasyonu ve hayat döngülerinin iyileştirilmesini sağlayan teknik bir ürün geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda rüzgar türbinlerinin kullanıldığı alanları yaygınlaştırıp farklı ölçeklerde de kullanılabilir hale getirmek, millileşme ve yeşil çevre hareketlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve ikinci bir fonksiyon olan aydınlatmayı türbin ile uyum içinde birleştirmek hedefleriyle Alkyone’ı tasarlamıştır.  

 

THREELEAFCLOVER

Emre Avcı – Erinç Barış Koç – Selin Heybeli – Sena Gökçe Küçük – Yağmur Asuman Çubukçu – Zeliha Irmak Bilir

 

  Threeleafclover grubunun amacı, oldukça maliyetli olan rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulumu ve işletimi sırasındaki problemlere alternatif bir çözüm bulmak, yenilebilir enerji konusunda farkındalık yaratarak, insanlara şebekenin olmadığı yerlerde de yaşama özgürlüğü vererek, aynı zamanda üreten tüketici olmayı teşvik etmektir. Ortaya çıkan evsel rüzgar türbinleri sistemi, kullanıcaya özgürlük sağlarken, tüketirken üretmesini destekler.