DTS-BAHAR ’19

DTS-BAHAR ’19

Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu – Spring’19

(BA4148 – Interdisciplinary Problem Solving)

2018-2019 eğitim yılının bahar döneminde gerçekleştirilen 7. Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunda,  farklı alanlarlarda eğitim gören ODTÜ öğrencilerinden oluşan gruplar, farklı sektörlerdeki firmalar tarafından sunulan gerçek problemlere yenilikçi fikir ve çözümler üretti. DTS Spring’19, tasarım odaklı düşünme yöntemleri doğrultusunda oluşturulan atölye çalışmaları, seminerler ve farklı disiplinlerde çalışmalarını sürdüren öğretim elemanlarının bilgi ve deneyimleri ile sürdürüldü.

NOVA

Cemal Atakan Parlak – Laçin Doğukan Uslu – Enes Berk Karahançer – Zeynep Zengin

Kampüste kimlik kartlarının kullanımının yaygınlaştırılması” projesini, öncelikle kimlik kartlarının okulumuzdaki kullanım alanlarının artırılması, ardından kartın kullanımından doğacak olan verinin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve farklı alanlar arasındaki korelasyonun sağlanması ve son olarak kullanıcılara ve yöneticilere sunulması şeklinde tasarlamaya koyulduk. Projemizi, kampüs bileşenleriyle yaptığımız anketler sonucunda en büyük iki problem olarak beliren “ulaşım” ve “kütüphane yoğunluğu” özelinde başlatmaya ve geliştirmeye karar verdik. Buna göre duraklara yerleştireceğimiz kart okuyucular sayesinde ringlerin ve durakların kullanım ve doluluk oranlarınının eş zamanlı bir biçimde kullanıcılara ve taşıt işletme müdürlüğüne sunulmasını, ayrıca istenilen zaman periyoduna göre ulaşılabilecek kullanım analizi verilerinin iyileştirme ve yeniden planlama aşamalarına katkı sağlamasını planladık. Kütüphanede yaşanan yer bulamama ve masalara eşya bırakma krizini çözmeye yönelik ise, girişte ve çıkışta bulunan kart okuyucuların kullanımı sayesinde çalışma alanı seçme, doluluk oranı görüntüleme, yapılan rezervasyonun süre aşımı sonucu iptali gibi uygulamaları tasarladık. Projemizin hayata geçirilmesi ve başka alanlara entegre edilmesiyle kampüsteki yaşamı daha verimli hale getirmeyi istiyoruz.

ELLTECH

Begüm Göktenay Güzel – Hilal Şahin – Berke Taş – Mehtap Tuğba Kaynak – Can Kayabek – Poyraz Arcasoy

Kullanıcı araştırmamızın gösterdiği üzere ütü yapmak, çeşitli sebeplerden dolayı sıkıcı ve zor olması nedeniyle insanların en katlanılmaz bulduğu ev işlerinden biri. Örneğin, aşırı sıcağa maruz kalmak,
kırışıklıklarla uğraşmanın zorluğu, zaman kaybı ve ütülerin pahalılığı insanların ütüyle ilgili şikayetçi olduğu konulardan bazıları. Bu bağlamda, bizim önerdiğimiz çözüm ütüyü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemiyor fakat ütü yapma sürecini, pahalı ütülere ve aşırı enerji tüketimine ihtiyaç duymadan çok daha kolay ve katlanılır bir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu eksende, kıyafetleri ütü için uygun nem seviyesine getiren bir akıllı askı tasarladık. Bununla birlikte, kullanıcılar bir mobil uygulama aracılığı ile kıyafetlerin ütü için hazır olmasını istedikleri zamanı seçebilecekler ve kıyafetler uygun nem seviyesine getirildiğinde uygulama onları bilgilendirecek.

PELICAN

Berfin Bölükemini – Fatih Toprak – Berke Tezergil – Mahmoud Fouda – Elif Özlem Topal – Özge Kayaaslan

Türk Hava Yolları Kargo alanında manuel olarak işlenen kargo paketlerinin oluşturduğu sorunlar projenin ana problem alanı olmuştur. En önemli sorunlar kargoların poşetlenmesi, kargoların depolanması sırasında yükseklik ölçümü ve kargoların takip edilmesi olarak görülmüştür. Bu çalışmaların manuelden otomasyona evrilmesi, kargo alanındaki sorunların elimine edilmesini ve performans artışını sağlayacak bir çözüm ortamı sunacaktır. Sunulan sistemde paletlerin yükseklik aşımı gözlemlenecek, kargo poşetleme mekanizmasıyla işçilerin iş yükü azalacak, etkin kargo takibi için barkod okuma sistemi iyileştirilecek ve son olarak çalışanların performanslarının takibi için tasarlanan bir arayüz üzerinden ortak çalışma sağlanacaktır.

SMARTRU

Artun Yıldız – Onur Cem Yoloğlu – Beyza Ungan – Ömür Özdoğan – Hande Alpkirişçi

Smartru grubu, kampüs ulaşımındaki en büyük sorunu verimli kaynakların etkili kullanılmayışı olarak saptamıştır. Bu sorunu çözmek için mevcut kaynakların etkili kullanımını sağlayabilmek adına sosyal içerikli, mevcut kaynakları optimize eden ve kullanıcıların kaynaklar arasında karar verme mekanizmalarına destek sunan METUNAVI isimli dinamik bir mobil uygulama geliştirmiştir. Uygulama sayesinde kampüs içerisinde aktif olarak kullanılan ring ve otostop gibi ulaşım yolları optimum bir noktaya ulaşırken, bir ulaşım alternatifi olarak yürüme de sistem içerisine entegre edilmiştir.Uygulama aynı zamanda kampüs bileşenlerinin sosyal paylaşımını arttırmış ve yaratılan teşvik sistemi ile kullanıcı- ların uygulama içerisinde kalarak kampus ulaşımının değişen ihtiyaçlarına göre uygulamanın sürekli iyileştirilmesine olanak sunmuştur.