DTS-Bahar ’20

DTS-Bahar ’20

Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu – Spring’20

(BA4148 – Interdisciplinary Problem Solving)

2019-2020 eğitim yılının bahar döneminde gerçekleştirilen 8. Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunda,  farklı alanlarlarda eğitim gören ODTÜ öğrencilerinden oluşan gruplar, farklı sektörlerdeki firmalar tarafından sunulan gerçek problemlere yenilikçi fikir ve çözümler üretti. DTS Spring’20, tasarım odaklı düşünme yöntemleri doğrultusunda oluşturulan atölye çalışmaları, seminerler ve farklı disiplinlerde çalışmalarını sürdüren öğretim elemanlarının bilgi ve deneyimleri ile sürdürüldü. DTS Spring ’20 eğitim döneminin ortasında yoğunlaşan COVID-19 salgını ile birlikte, birebir eğitim faaliyetlerinin durdurulması sebebiyle online araçlar ve telekonferans imkanları aracılığıyla sanal ortamda devam ettirildi. Sürecin sonunda yapılan sanal kapanış etkinliği ile sanayiden paydaşlar, DTS öğrencileri ve Tasarım Fabrikası hocaları bir araya gelerek bu dönemki projeler sunuldu.

LOCUS

Demet Doğanay – Tuğba Uçar – Ceren Kalfa – Busenur Şahin – Duygu Can

“Locus” UNDP sponsorluğunda, Ankara’da bulunan hayalet bir bölgeyi (kullanılmayan bir bölgeyi) yenilemeyi, kamunun daha efektif kullanabileceği bir alan haline getirmeyi amaçlamıştır. Alanda birçok saha ve kullanıcı araştırması yapılmış, bölgenin şehir içindeki konumu ve potansiyeli değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında bölgenin ruhunu daha iyi yansıtacak, dinamik bir kamusal alan yaratmak amaçlanmıştır. Proje, alanı daha sürdülebilir yapma ve kullanıcılara, deneyimleyerek öğrenme ortamı sağlamakla beraber kendi kendine öğrenmeyi de teşfik etme idealleri çerçevesinde tasarlanmıştır.

 

AWAKE

Didem Baratalı – Eda Yılmaz – Ezgi Özkürkçü – Utku Ertürkan

UNDP’nin sponsoru olduğu “Farkında” projesi, birbirine bağlı iki süreç olan tren-vagon konsept tasarımı ve broşür dizaynından oluşmaktadır. Kullanımda olan tasarımların aksine, ulaşılmak istenen kitle ile hem tren-vagon konsept, hem de broşür tasarımlarında etkileşim sağlamak amaçlanmış, süreç buna göre tasarlanmıştır. DTS Spring ’20 kapsamında UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içerisinden “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “İklim Eylemi” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” hedeflerine odaklanılmıştır. Bu süreç tasarımları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında kamu bilincini artırmayı ve 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır.

PAPER TIGERS

Aysel Ege Coşkun – Ahmet Altuğ Çiçekdağı – Hande Fatma Karataş – Mücahit Alkan Yorgancı

İnsansız hava araçlarının kullanımını başka bir seviyeye taşımayı amaçlayarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde oldukça kompakt bir şehir doğası sergileyen dinamik ve yoğun çalışma hayatına odaklandık. Kampüs içindeki gezilerin her türlü kullanıcı için zaman ve para kaybıyla sonuçlandığını gözlemledik. Malların, belgelerin ve gıdaların taşınmasını kolaylaştırmak için, önceden belirlenmiş bir rota ve depolama hizmeti yoluyla kargoların hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilmesini vurgulayan bir sistem tasarımı öneriyoruz. Depolama istasyonları kampüsün aktif noktalarında konumlandırılarak, dronların her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek için kalkışa hazır olması sağlanmaya çalışılmıştır. Mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar istasyonda zaman kaybetmeden, kargolarının başka bir istasyona taşınmasını yönetebilir. Bu şekilde, kullanıcılar için zamandan tasarruf etmeyi ve tasarımın diğer kampüslerdeki uygulamalarını görmeyi umuyoruz.

SMARTERA

Elvan Buse Utkulu – Arda Yazıcı – Başar Yücel – Zeynep Ceren Arular

Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında Smaertera grubunun GAMA Enerji için hazırladığı bu projeyle, yeni mezun bireylerde heyecan uyandırarak bu şirketin bir parçası olma isteği yaratması, çağın teknolojik gelişmeleriyle hareket eden Industry 4.0 ı tamamlamış, bu alanda ürün geliştirmiş bir şirket olması ve şirket içi iletişimin tek bir alanda toplanmasıyla iş akışının hızlı bir hale gelmesi amaçlanmıştır.