DTS – 3

DTS – 3

Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu – 3

(ID403 – Collaborative Design)

3. Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunda farklı disiplinlerden gelen lisans-lisansüstü öğrencilerden oluşan karma ekipler çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firma ya da kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından ortaya konan problem alanlarına yenilikçi bir bakış açısıyla çözüm önerileri üretti. DTS-3, 2016-2017 Güz Dönemi’nde ID403 Collaborative Design ismiyle, üniversitemizdeki tüm öğrencilere açık bir ders haline geldi. Ders kapsamında tasarım süreçleri, tasarım odaklı düşünme yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilen atölye çalışmaları, seminerler ve farklı bölümlerden öğretim elemanlarının deneyim-bilgi paylaşımlarıyla birlikte yürütüldü.

Artifex

Aygen Savaş • Ekin Sancak • Hasan Soycan • İsmail Melik Taş • Gizem Yetiş • Hakan Yıldız • Hüsnü Şener

 

   Artifex grubu, bugüne kadar sadece bir alt yapı problemi olarak görülen elektrik hatlarının estetik yönüne odaklanmıştır. Bu proje ile mevzuat değerlerine sabit kalınarak, iletken tellerin oluşturduğu elektromanyetik alanın azaldığı, ikaz kürelerinin gece görünürlüğünün arttığı, şehir manzaralarına yeni bir estetik anlayış kazandıran parametrik bir tasarım önerilmiştir.  

 

BreakEng

Abdullah Yusuf Tatlı • Elif Nur Bilir • İnci Tuğçe Üçkök • Lilyana Yazirlıoğlu • Meltem Düzgün

 

   Mühendisliğin erkek mesleği olduğuna dair algıdan dolayı kadınlar mühendislik dallarında yeterince temsil edilmemektedirler. BreakEng grubu olarak ana hedefimiz lise öğrencilerinde mühendislik mesleği hakkındaki toplumsal cinsiyete dayalı ön yargıları kırmaktır. Bunun için, sahayı ve rol modelleri her sınıfa ve öğrenciye getirmek adına öğrencilerin mühendislik mesleğini interaktif bir biçimde öğrenebilecekleri bir oyun önerisi getirilmiştir.  

 

İmece

Mahmut Burak Atasever • Duygu Vatan • Özcan Keklik • Esra Reis • Mehmet Alper Kuyumcu • Zeynep Yılmaz

 

   İmece ekibi tarafından, ‘’daha güvenli bir traktör tasarımı” yapılması adına, traktör devrilmelerine çözüm aranan bu projede bilgilendirme, yönlendirme ve müdahale aşamalarından oluşan hareketli ağırlık sistemi geliştirilmiştir. Bu projeyle birlikte sadece mekanik bir çözüm üretmektense çiftçiyi de bilinçlendirmeyi amaçlayarak aynı zamanda sosyal bir sistem de sağlanmıştır.  

 

Motus Magnus

Alperen Tüğen • Aysun Bolat • Bahar Aydemir • Buğrahan Gülcüler • Sezin Sarıca • Hüseyin Uğur Genç • Zeynep Ece Şahin

 

   MotusMagnug grubu, toplumun büyük bir bölümünün masabaşı çalışmaya bağlı olarak duruş bozukluğuna sahip olduğu gerçeğiyle, “akıllı yelek” çözüm önerisi sunmuştur. Bu yelek, birlikte kullanılacak mobil uygulaması sayesinde smart casual ofislerde kolektif bir kültür yaratmayı hedeflemektedir.  

 

Smoke on the Water

Gökhan Çakal • Ege Çakaloz • Mert Ozan Katipoğlu • Oğuz Atıcı • Tuğba Purtul

 

   Flourish, sigara bırakmanın en zor geçen ilk üç haftasında sigarayı bırakmak isteyen kişiyi aile desteğiyle çeşitli aktivitelere yönelterek ona bu süreçte destek olan, çocuk ve ebeveyni sigaranın zararları konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen interaktif bir mobil uygulamadır.