İŞBİRLİĞİ

Tasarım Fabrikası’nda üniversite, teknokent, sanayi ve toplumsal kuruluşlar karşılaştıkları gerçek problemleri yeniden tanımlamak ve tasarım odaklı düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretmek üzere işbirliği yapar.

ODTÜ Tasarım Fabrikası’nın disiplinlerarası yapısı, farklı bölümlerden akademisyenlere ve paydaşlardan mentörlere, sınırları çok tanımlı olmayan problemler üzerine ortak çalışma olanağı sunar.

Tasarım Fabrikası, farklı sektörlerden sanayi kuruluşları, ulusal ve uluslararası toplumsal kuruluşlar ile işbirliği yapmayı; bu işbirlikleri kapsamında eğitim/araştırma/üretim modelleri geliştirmeyi; işbirliği yaptığı paydaşlar ile kümelenme ve ağ faaliyetlerinde yer almayı destekler.

Tasarım Fabrikası ile yapılan işbirlikleri, paydaşların ortak olarak tanımlanmış problemin çözümü için güç birliği yapmasını gerektirir.