İLETİŞİM


  İş Birlikleri ve İdari İşler

  Tel : +90 312 210 3865-3864

  Direktör
  Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç
  arzugmetu.edu.tr

  Yardımcı Direktör
  Dr. Barış Yazıcı
  byazicimetu.edu.tr

  Yardımcı Direktör
  Dr. Serkan Alkan
  serkanametu.edu.tr

  Uzman
  Semkan Uragan
  semkanmetu.edu.tr

  Uzman
  Müge Kruşa Yemişcioğlu
  mugekmetu.edu.tr

  İdari Personel
  Erdem Yalçın
  eryalcinmetu.edu.tr