TASARIM FABRİKASI

Tasarım Fabrikası’nın amacı; üniversitemizde tasarım, mühendislik, bilişim, sosyal-idari bilimler ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin, disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde yeni ürünler geliştirmesinin sağlanmasıdır. Merkez, ilgili tüm birimlerin ortak olarak kullanabileceği bir “Hızlı Prototipleme ve Ürün Geliştirme” altyapısını bünyesinde barındıracak, ilgili iç ve dış paydaşların eğitim, araştırma-geliştirme, uygulama ve teknoloji transferi amaçlı kullanımlarına açacaktır. Öncelikli hedefi öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde yürüttükleri tasarım projeleri için gerekli mekânsal ve cihaz altyapısının sağlanmasıdır. Ayrıca, merkez altyapısı kullanılarak, akademik birimlerde ve merkezlerde üretilen bilginin ürüne/prototipe dönüştürülmesi, ticarileşmesi amaçlanmaktadır.