ARAŞTIRMA

Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile kurulan Tasarım Fabrikası’nda disiplinlerarası çalışma, ortak çalışmaya dayalı tasarım yaklaşımları, hızlı protoipleme yöntemleri ve yenilikçilik konularında araştırmalar yürütülmektedir.

Araştırma projelerinin temelini farklı disiplinlerden gelen akademik kadrosunun tecrübeleri ve bilgi birikimi oluşturur. Yürütülen projelerde Tasarım Fabrikası’nın kapsamlı ekipman parkı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin araştırma imkanları kullanılır.

Bilginin ve teknolojinin bütün paydaşlarını araştırma projelerine dahil etmek Tasarım Fabrikası’nın önceliğidir.

Bu bağlamda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan araştırma merkezleri ve akademisyenler ile sanayi kuruluşları, teknoloji şirketleri ve araştırma enstitüleri yürütülecek araştırmaların potansiyel ortakları ve parçalarıdır.